Những lưu ý về việc thực hành lấy thời gian hành nghề

Nội dung

Bác sĩ thực hành 18 tháng tại cơ sở khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy có được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ hành nghề không?

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi bổ sung Điều 7 Thông tư 41/2011/TT-BYT, có 02 trường hợp như sau:

    - Trong trường hợp người hành nghề sau khi thực hành 18 tháng tại cơ sở khám chữa bện hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn tiếp tục làm việc tại cơ sở khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc diện quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (không phụ thuộc hộ khẩu)

    - Trong trường hợp người hành nghề sau khi thực hành 18 tháng tại cơ sở khám chữa bện hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc diện quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn đang tiếp tục làm việc thì nộp hồ sơ đề nghị cấp CCHN về Cơ quan quản lý cơ sở KB,CB đó. Ví dụ: Fun88 Chợ Rẫy, Fun88 Thống Nhất… thuộc Bộ Y tế; Fun88 175, Fun88 7A… thuộc Bộ Quốc Phòng.

    - Trong trường hợp người hành nghề sau khi thực hành 18 tháng tại cơ sở khám chữa Xóc đĩa online tại Fun88 hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại không tiếp tục làm việc cho bất kỳ cơ sở khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 nào khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề tại Sở Y tế nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

Đi thực tập lâm sàng tại Xóc Đĩa Online Fun88 Xóc Đĩa Online Fun88, học viên cần lưu ý gì?

1. Quy định về giờ giấc: Các học viên thực tập tại các khoa lâm sàng phải tuân thủ qui định của Fun88 về thời gian thực tập. Trực theo sự phân công của Xóc Đĩa Online Fun88.

2. Quy định về trang phục: Đi thực tập bắt buộc phải mặc đồng phục chuyên môn đúng theo qui định. Bắt buộc phải đeo bảng tên (thẻ học viên) khi đi thực tập. Không mặc quần áo blouse ra ngoài khu vực Xóc Đĩa Online Fun88.

3. Chấp hành nội quy, quy chế Xóc Đĩa Online Fun88 và khoa thực tập, tuân thủ theo sự phân công của người hướng dẫn.

4. Có thái độ đúng mực với giảng viên, nhân viên y tế, bạn học. Có thái độ ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ đối với người Xóc đĩa online tại Fun88, gia đình người Xóc đĩa online tại Fun88.

5. Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu: cần đầy đủ, đúng giờ, đúng trang phục theo đúng quy định.

6. Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn Xóc Đĩa Online Fun88, giữ gìn trật tự vệ sinh chung.

7. Trong giờ học lâm sàng phải ở đúng vị trí được phân công, không tụ tập, đứng, ngồi ngoài hành lang.

8. Thực hiện đúng các qui định về học lâm sàng; có sổ tay lâm sàng, thực hiện đủ chỉ tiêu tay nghề, làm đầy đủ các kế hoạch chăm sóc, bài tập được giao trong suốt quá trình thực tập lâm sàng.

9. Thực hiện và giữ gìn vệ sinh phòng học lâm sàng. Nghiêm túc tuân thủ các nội quy tại Xóc Đĩa Online Fun88, khoa phòng mà mình thực tập. 

10. Thực hiện đúng quy định về phát ngôn và quy chế chuyên môn trong Xóc Đĩa Online Fun88.

 

Cách nộp hồ sơ và thời gian bắt đầu thực tập tại Xóc Đĩa Online Fun88?

  • Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 thực hiện chiêu sinh thực hành liên tục cho đến khi đủ số lượng học viên/ người hướng dẫn theo quy định.
  • Chỉ nhận hồ sơ nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện) vì liên quan đến hướng dẫn và bố trí lịch học cụ thể cho từng học viên.
  • Thông thường bắt đầu thực tập vào ngày đầu tháng (sau khi đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục về học phí đào tạo).
  • Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 có những hướng dẫn cụ thể về biểu mẫu và nội dung khóa học trên trang web, học viên cần xem và thực hiện đúng theo các thông tin đã được đăng tải.

 

Xóc Đĩa Online Fun88 - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  

  

return to top